ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

 


 

  Ερωτήματα προς το προεδρείο ΟΕΛΜΕΚ, Επιθεωρητές, αναλογική σύνταξη, κανονισμοί(30/10/2008)    >>> Το ΚΔΣ προσφεύγει στην Επίτροπο, εναντίον αξιωματούχων του ΥΠΠ, αλλά το προεδρείο δεν ενημερώνει(28/09/2008)    >>>
Το προεδρείο της ΟΕΛΜΕΚ, θέλει να καλύψει κάποιους αξιωματούχους στην ΕΕΥ και στο ΥΠΠ. (27/09/2008)    >>> Οι Γαλλίδες καθηγήτριες, της προυπηρεσιακής ΄παραβιάζουν τη νομοθεσία και αυθαιρετούν. (22/09/2008)    >>> Προβλήματα σχολείων Λεμεσού, σε στελέχωση και βιβλίων. Ενημέρωση ΟΕΛΜΕΚ (19/09/2008)    >>>
Διαμαρτυρία προς ΟΕΛΜΕΚ, γιατί αρνιούνται να εγγράψουν βασικά θέματα; (15/09/2008)    >>> Η ΕΕΥ παραβιάζει,, τους κανόνες μεταθέσεων. Διορίζει οποιους θέλει και προάγει τους ημετέρους(29/08/2008)    >>> Επιτροπή Ιατροφαρμακευτική περίθαλψης, ενημέρωση συνάντησης με ασφαλιστική εταιρεία (29/08/2008)    >>>
Παράβαση κανονισμών, μεταθέσεων από την ΕΕΥ. Επιστολή διαμαρτυρίας  (26/8/2008)    >>> Θέματα για συνεδρία ΚΔΣ. Ερωτήσεις παρατηρήσεις-εισηγήσεις  (20/8/2008)    >>> Κάποιοι κλάδοι αδικούνται στην κατανομή θέσεων ΒΔ, με την ανοχή των προηγούμενων ΚΔΣ         (6/8/2008)   >>>
Άμεση αντίδραση στις διακηρύξεις του ΥΠΠ, για αλλαγή του βιβλίου Ιστορίας και των στόχων της χρονιάς (29/7/2008)   >>>

Έκτακτη σύγκλιση ΚΔΣ. Η ΟΕΛΜΕΚ δεν μπορεί να σταματά τη λειτουργία της. (17/7/2008)   >>>

Οι καθηγητές δικαιούνται να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Πρόταση  "ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ"  (16/7/2008)  >>>
Το ΥΠΠ, δια της Διευθύντριας Μέσης παραβιάζει τους   κανόνες μετακινήσεων     >>> Οι επιθεωρητές πρέπει να  επιθεωρούν, αφού ειδοποιήσουν ονομαστικά την προηγούμενη μέρα     >>> Προτάσεις "ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ" στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων του Ιουνίου 2008          (12/6/2008) >>>

 

 

 

 

 


  Phone:
Fax:

E-mail: nicolaides@pantelis.net