ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ιστοσελίδα εξομοιώσεων 

 

Τελικές εξετάσεις

 

Αναλυτικό πρόγραμμα

 

Τρόπος βαθμολόγησης

 

Σημειώσεις διαλέξεων

 

Λογισμικό – Πειραμάτων εξομοίωσης

 

Διαγωνίσματα

¨      Μετρήσεις

¨      Θερμοδυναμική

¨      Οπτική

 

Άριστοι μαθητές

 

Στατιστικές

 

Βαθμολογία 1ου Τριμήνου 2007-08

¨      1 o διαγώνισμα

¨      2 o διαγώνισμα

¨      Τελικό Φυσική

¨      Συνολικό Φυσική-Χημεία

 

 

Βαθμολογία 2ου Τριμήνου 2007-08

¨      1 o διαγώνισμα

¨      2 o διαγώνισμα

¨      Τελικό Φυσική

¨      Συνολικό Φυσική-Χημεία

 

 

Εργασίες – Projects  μαθητών

 

 

 

 

 Το βιβλίο βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην πιο κάτω διεύθυνση:

 http://www.pi-schools.gr/lessons/physics/

 

Επικοινωνία