ΦΥΣΙΚΗ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

Τελικές εξετάσεις

 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα

 

Τρόπος βαθμολόγησης

 

Σημειώσεις διαλέξεων

 

Διαγωνίσματα

¨     Κινηματικής

¨      Δυνάμεις

 

Εξομοιώσεις

·        Σύνθεση δυνάμεων

·        Κινηματική

·        Νόμοι Newton

 

Άριστοι μαθητές

 

Στατιστικές

 

Βαθμολογία 3ου Τριμήνου 2007-08

¨      1 o διαγώνισμα

¨      Τελικό Φυσική

¨      Συνολικό Φυσική-Χημεία-Βιολογία

 

Εργασίες – Projects  μαθητών

 

 

 

 

 Το βιβλίο βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην πιο κάτω διεύθυνση:

 http://www.pi-schools.gr/lessons/physics/

 

Επικοινωνία