ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

 

Αντικείμενο

Τίτλος

Εκπαιδευτικό ίδρυμα

 

Φυσική

Πτυχίο

Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μαθηματικά

MSc

New York University

(Courant Institute of Mathematical Science)

 

Στατιστική / Επιχειρησιακή

Έρευνα

MSc

New York University

(Stern School of Business)

 

New York University

 

Saint John University

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Intercollege

 

Frederick Institute of Technology

 

Δημόσια Εκπαίδευση

 

Μέλος  Δ.Σ. Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων Αθήνας  (ΕΦΕΚ)

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

Πρόεδρος Εθνικής Φοιτητικής Οργάνωσης Κυπρίων Αμερικής  (ΕΦΟΚΑ)

ΔΡΑΣΗ

Μέλος ΔΣ ΟΕΛΜΕΚ Λεμεσού

  Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ΟΕΛΜΕΚ

 

Γενικός Γραμματέας Παγκύπριου Συνδέσμου Επενδυτών (ΠΑΣΕΧΑ)